1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

2. Norėdamas grąžinti prekę (prekes), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą (pridedama Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, taip pat yra šių taisyklių apačioje) ir pateikti ją kartu su grąžinama preke (prekėmis).

3. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

3.1. kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;

3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

3.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

3.4. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

6. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.3. grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi, tokia, kokia buvo įteikta Pirkėjui;

7.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir prekių grąžinimo formą (žr. šių taisyklių apačioje).

8. Šalims taikomos Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės, nurodytos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje.

9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (prekių) grąžinimo dienos.

10. Kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. 

11. Kokybiškų prekių grąžinimo atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekes ir prekių pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.  Pardavėjas neatlygina Pirkėjo patirtų išlaidų dėl pageidautų papildomų siuntimo paslaugų, kaip pvz. skubus prekių pristatymas, prekių pristatymas šeštadienį, taip pat išlaidų, patirtų dėl Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo grynais ar kortele, atvykus kurjeriui.

12.  Į visus Jūsų klausimus atsakysime elektroniniu paštu eprekyba@boatshop.lt. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/.

PRAŠYMAS PREKIŲ GRĄŽINIMUI