NUOTOLINIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Valtinė“, juridinio asmens kodas 300994767, PVM kodas LT100003484417, registruotos buveinės adresas Baltųjų Lakajų g. 2, Mindūnai, Molėtų r., prekybos salono adresas ir adresas korespondencijai - Molėtų g. 13, Didžioji Riešė, telefono numeris 8620 22772, elektroninio pašto adresas eprekyba@boatshop.lt.

1.2. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė boatshop.lt

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Taisyklės – šios nuotolinių pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo taisyklės, kuriose nustatyta prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip nurodoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma pateikti Pirkėjui informacija.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekių internetinėje parduotuvėje boatshop.lt, gali pirkti be registracijos arba turi užsiregistruoti, įvesdamas savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Pirkėjas, patvirtinęs sutikimą su taisyklėmis, sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bei telefonu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti bei leidžia jo asmeninius duomenis naudoti UAB „Valtinė“ tiesioginės rinkodaros tikslams. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefonas būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pateikti prašymą el.paštu: valtys@erdves.lt

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus naudojami prekių pardavimo el. parduotuvėje įvykdymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkdamas internetu, užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs užsakymo mygtuką „Patvirtinti“, sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir (ar) kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir pan.).

3.2. Pirkėjas, pažymėjęs varnelę „Sutinku su Taisyklėmis“, patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

3.3. Minimali Prekių krepšelio suma - 20€ su PVM.

3.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia aktyvią nuorodą „Patvirtinti“, o Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu patvirtinimą, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą.

3.5. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir (ar) papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju.

3.6. Pardavėjas, kartu su Taisyklių 3.4 papunktyje numatytu patvirtinimu, kad Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu nuorodą į galiojančias Taisykles bei Prašymą prekių grąžinimui.

3.7. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

3.8. Pardavėjas, atlikęs užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu pateikia PVM sąskaitą faktūrą.

3.9. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.

3.10. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

3.11. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

4. Apmokėjimas

4.1. Pirkėjas e. parduotuvėje gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

4.1.1. Naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas šiuo būdu sumoka už prekes pagal atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4.1.2. Atsiskaityti grynaisiais pinigais ar kortele kurjeriui, prekių pristatymo metu.

4.1.3. Apmokėti grynaisiais pinigais ar kortele, atsiimant užsakymą iš Pardavėjo.

4.2. Tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 4.1.1 papunktyje nurodytą apmokėjimo būdą:

4.2.1. prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos;

4.2.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento;

4.2.3. Pirkėjas apie užsakymo įvykdymo terminą informuojamas elektroniniu paštu.

5. Pristatymas

5.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo, išskyrus tuos atvejus, kai Šalys susitaria dėl kitų pristatymo terminų. Išimtys taikomos, kai Pardavėjo sandėlyje nėra pakankamo reikiamų prekių likučio, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių likučio trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Susidarius minėtai situacijai Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Pirkėjas, priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių apžiūros akte, kurį duoda kurjeris. Nepareiškus pretenzijų dėl prekių kokybės prekių priėmimo metu, laikoma, kad prekės pristatytos kokybiškos ir pretenzijos dėl prekių kokybės ir komplektacijos vėliau nepriimamos.

5.4 Pasirinkus prekių atsiėmimą parduotuvėje, Pirkėjas prekes privalo atsiimti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie paruoštą užsakymą gavimo.

Neatsiėmus prekių per nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

6.1. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią garantiją, kurios tikslus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

6.2. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktais numatyta garantija.

6.3. Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, pirkėjas patvirtina, kad pirkdamas benzininį variklį perskaitė ir susipažino su benzininio variklio naudojimo instrukcija (nuoroda apačioje).

7. Teisė atsisakyti Sutarties, Prekių grąžinimas, keitimas

7.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę (prekes), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą (pridedama Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, taip pat yra šių taisyklių apačioje) ir pateikti ją kartu su grąžinama preke (prekėmis).

7.3. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

7.3.1. kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;

7.3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

7.3.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

7.3.4. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

7.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.5. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

7.6. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.7.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.7.3. grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi, tokia, kokia buvo įteikta Pirkėjui;

7.7.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir prekių grąžinimo formą (žr. šių taisyklių apačioje).

7.8. Šalims taikomos Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės, nurodytos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje.

7.9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (prekių) grąžinimo dienos.

7.10. Kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. 

7.11. Kokybiškų prekių grąžinimo atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekes ir prekių pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.  Pardavėjas neatlygina Pirkėjo patirtų išlaidų dėl pageidautų papildomų siuntimo paslaugų, kaip pvz. skubus prekių pristatymas, prekių pristatymas šeštadienį, taip pat išlaidų, patirtų dėl Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo grynais ar kortele, atvykus kurjeriui.

7.12.  Į visus Jūsų klausimus atsakysime elektroniniu paštu eprekyba@boatshop.lt. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms Taisyklėms/Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, už šios Sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.2. Visi dėl šių Taisyklių/Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Benzininio variklio naudotojo vadovas

PRAŠYMAS prekių grąžinimui